Training in taal en communicatie

Resultaatgericht maatwerk

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Ik verzorg trainingen NT2 op ieder niveau, van beginners tot vergevorderden. De invulling van de training is altijd maatwerk, afgestemd op de behoeften van de deelnemer(s). Het doel kan zijn te slagen voor een examen, beter te functioneren in werk of opleiding, of privé beter uit de voeten te kunnen met Nederlands. De trainingen vinden plaats op locatie of indien gewenst online.

Een aantal voorbeelden:

Examengerichte taaltraining

- Zo effectief mogelijk toewerken naar Staatsexamen NT2 I (B1) of II (B2) of naar het inburgeringsexamen.
Ik bied de niveauverhoging vanaf het begin en gerichte examentraining.

- Taaltraining gericht op het afleggen van een examen of toets voor een Nederlandstalige opleiding.
Sommige opleidingen vragen een bepaald taalniveau, taaltraining kan daarvoor een uitkomst bieden. Ook bied ik ondersteuning bij het voorbereiden van (eind)opdrachten, presentaties en (eind)gesprekken.

Nederlands op de werkvloer

Een training Nederlands op de Werkvloer richt zich op de werkzaamheden van de deelnemer(s). Denk aan functies en werkzaamheden in de zorg, de productie, administratie of aan leidinggevende functies. In overleg met het bedrijf ontwikkel ik een training op maat, met daarin materiaal van de werkplek. Indien gewenst vindt een toetsing plaats. Ook deze kan praktijkgericht zijn, bijvoorbeeld via op maat gemaakte assessments.

De werkomgeving wordt betrokken bij de training. Via praktijkgerichte opdrachten past de deelnemer de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe. Zo blijft de voortgang geborgd. Ook werk ik samen met de leidinggevende en HR voor optimale begeleiding en afstemming.

Zie hiervoor ook het mede door mij ontwikkelde tool voor docenten en bedrijven, o.a. bij mij opvraagbaar. Klik hier voor de inhoudsopgave.

Zie voor een instructiefilm voor docenten en werkgevers voor het gebruik van taalpraktijkopdrachten: klik hier. Deze methodiek hebben we in 2007 in samenwerking met o.a. het ITTA ontwikkeld voor arbeidsmarktgerichte inburgering voor statushouders.

Zakelijk Nederlands voor anderstaligen

Komt u uit het buitenland en werkt u in een Nederlandstalige omgeving? Of spreekt u Engels op het werk, maar wilt u toch ook in het Nederlands uw werk kunnen doen? Een taaltraining helpt u om op het gewenste niveau te communiceren met uw collega’s en klanten. De training spitst zich toe op uw functie en traint zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden. Naast gespreksvaardigheid kan het gaan om het schrijven van e-mails, verslagen of offertes, of het lezen van documentatie.

Nederlands voor Nederlandstaligen (NT1)

(Zakelijk) Nederlands

Wilt u uw Nederlands verbeteren? Meer handigheid krijgen in het schrijven van e-mails, verslagen, rapporten, betogen of offertes? Ik bied maatwerktrainingen die zich toespitsen op uw leervragen. Daarbij betrek ik altijd de context, zoals werk of opleiding.

Opleidingsgerichte taaltraining

Opleidingen hanteren vaak eisen aan het taalniveau, zowel schriftelijk als mondeling. Gerichte taaltraining kan helpen hieraan te voldoen, veelal in combinatie met training in academische of studievaardigheden. Ook bied ik ondersteuning bij het maken van opdrachten, het voorbereiden van presentaties etc.

Eenvoudig schrijven

Heeft uw doelgroep problemen met lezen in het Nederlands? Dan helpt het als de communicatie vanuit het bedrijf helder en eenvoudig is. In een interactieve training gaat u hiermee aan de slag. Ook gaan we in op de communicatiekanalen: via welke weg krijgt u de boodschap zo effectief mogelijk overgebracht?

Train de trainer

Als docentenopleider leid ik aankomend docenten NT2 op bij de Post-bacheloropleiding Docent NT2 van Fontys lerarenopleiding.
Daarnaast bied ik train-de-trainer sessies over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Het verzorgen van een werkvloergericht traject. Hoe zet je een traject Nederlands op de werkvloer op? Hoe bepaal je de doelen, ontwikkel je materiaal en ontwikkel je toetsen? En op welke manier kweek je draagvlak binnen het bedrijf en zorg je ervoor dat de cursisten ondersteund worden door hun collega's?
  • Hoe stimuleer je als begeleider, coach, vakdocent of praktijkopleider de taalvaardigheid van de deelnemer?
  • Soft skills en taalvaardigheid gaan hand in hand. Hoe sla je twee vliegen in één klap?
  • Inspelen op emoties bij de deelnemers of in de groep, omgaan met weerstand.
  • Het omgaan met je kwaliteiten als taaltrainer. Wat maakt jou als trainer effectief? Hoe zet je je kwaliteiten zo in dat je het beste losmaakt in de ander?

Het trainen van de taalcoaches van Werkvloertaal

Masterclass Nederlands op de werkvloer voor KleurRijker op de NRTO taaltrainersdag

Advies

Graag denk ik mee met bedrijven en organisaties over het juiste taalbeleid. Waar liggen de knelpunten, hoe kunnen de medewerkers hun taal zo verbeteren dat zij beter functioneren? En welke rol kunnen management en leidinggevenden vervullen om hun medewerkers hierin zo goed mogelijk te begeleiden? Ik adviseer, begeleid en geef trainingen en workshops voor leidinggevenden en HR-medewerkers.

Ook begeleid ik taalinstituten en docenten in het leveren van maatwerk en het daarmee zo passend mogelijk inspelen op de behoeften van de doelgroep.

Opdrachtgevers

Ik werk in opdracht van verschillende (taal)instituten, kenniscentra op het gebied van onderwijs, bedrijven en organisaties. De bedrijfssectoren zijn onder andere zakelijke dienstverlening, zorg en productie. Referenties van opdrachtgevers kan ik verschaffen op aanvraag.

Een deel van mijn cursisten is in de genoemde sectoren werkzaam in uiteenlopende functies. Andere cursisten volgen een opleiding aan MBO, hogeschool of universiteit. En weer andere zijn nieuw in Nederland en leren de taal om daarna vervolgstappen te kunnen zetten.

Lessituaties Language Center Tilburg University

Over Petra

Het trainen in taal en communicatie is mijn passie. Een veelzijdig vakgebied, waarbij de vraag altijd is: hoe stem je je training af op deze deelnemer en zijn of haar leerdoelen?

De start lag in 2002, vanuit een academische opleiding Nederlands en communicatie en een achtergrond in de bedrijfscommunicatie. Mijn opleiding vulde ik aan met de opleiding tot docent NT2, en diverse cursussen in het vakgebied. Later werkte ik acht jaar als senior trainer en projectmanager bij Taalvakwerk. Begin 2015 startte ik als zelfstandige.

De afgelopen jaren hebben een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. Een groot aantal deelnemers heb ik opgeleid in een grotere taalvaardigheid. Een dertigtal organisaties mocht ik van binnen leren kennen en ondersteunen op het gebied van training en opleiding. En ik werkte samen met veel inspirerende opleidingsinstituten en natuurlijk collega’s. Die samenwerking is essentieel. Je doet het met elkaar.

Heel boeiend vind ik dat ik andere docenten kan opleiden als docentenopleider bij Fontys lerarenopleiding, maar ook via aparte train-de-trainersessies. Daarnaast is het interessant om als gecertificeerd assessor actief te zijn binnen de EVC-procedure tot competent docent NT2.

Als beoordelaar Staatsexamen I en II werk ik voor de bureaus Cito en ICE.

Taal en communicatieve vaardigheden hebben alles met elkaar te maken. Om vernieuwende trainingsvormen te kunnen inzetten, rondde ik in 2015 de opleiding tot Professional Trainer communicatieve vaardigheden af.

Lentjes Training is gevestigd in Breda.


In 2008 werd ik door de beroepsvereniging BV-NT2 uitgeroepen tot NT2-docent van het jaar.

CRKBO-geregistreerd

Lid Beroepsvereniging BVNT2

Gecertificeerd docent.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via onderstaand formulier.