Training in taal en communicatie

Resultaatgericht maatwerk

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Ik verzorg trainingen NT2 op ieder niveau, van beginners tot C1. De invulling van de training is altijd maatwerk, afgestemd op de behoeften van de deelnemer(s). Het doel kan zijn te slagen voor een examen, beter te functioneren in werk of opleiding, of privé beter uit de voeten te kunnen met Nederlands. De trainingen vinden plaats op locatie of indien gewenst online. In beide gevallen maak ik gebruik van activerende, inspirerende werkvormen.

Examengerichte taaltraining

– Zo effectief mogelijk toewerken naar Staatsexamen NT2 I (B1) of II (B2) of naar het inburgeringsexamen.
Ik bied de niveauverhoging vanaf het begin en gerichte examentraining.

– Taaltraining gericht op het afleggen van een examen of toets voor een Nederlandstalige opleiding.
Sommige opleidingen vragen een bepaald taalniveau, taaltraining kan daarvoor een uitkomst bieden. Ook bied ik ondersteuning bij het voorbereiden van (eind)opdrachten, presentaties en (eind)gesprekken.

Nederlands op de werkvloer

Een training Nederlands op de Werkvloer richt zich op de werkzaamheden van de deelnemer(s). Denk aan functies en werkzaamheden in de zorg, de productie, administratie of aan leidinggevende functies. In overleg met het bedrijf ontwikkel ik een training op maat, met daarin materiaal van de werkplek. Indien gewenst vindt een toetsing plaats. Ook deze kan praktijkgericht zijn, bijvoorbeeld via op maat gemaakte assessments.

De werkomgeving wordt betrokken bij de training. Via praktijkgerichte opdrachten past de deelnemer de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe. Zo blijft de voortgang geborgd. Ook werk ik samen met de leidinggevende en HR voor optimale begeleiding en afstemming.

Zie hiervoor ook het mede door mij ontwikkelde tool voor docenten en bedrijven, o.a. bij mij opvraagbaar. Klik hier voor de inhoudsopgave.

Zie voor een instructiefilm voor docenten en werkgevers voor het gebruik van taalpraktijkopdrachten: klik hier. Deze methodiek hebben we in 2007 in samenwerking met o.a. het ITTA ontwikkeld voor arbeidsmarktgerichte inburgering voor statushouders.

Zakelijk Nederlands voor anderstaligen

Kom je uit het buitenland en werk je in een Nederlandstalige omgeving? Of spreekt je Engels op het werk, maar wil je toch ook in het Nederlands je werk kunnen doen? Een taaltraining helpt je om op het gewenste niveau te communiceren met collega’s en klanten. De training spitst zich toe op de functie en traint zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden. Naast gespreksvaardigheid kan het gaan om het schrijven van e-mails, verslagen of offertes, of het lezen van documentatie.

Vind je het juist leuk om Nederlands te leren spreken voor buiten het werk? Ook dat is mogelijk. Ik bied inspirerende trainingen met veel ruimte voor gesprek en uitwisseling over het leven in Nederland.

Nederlands voor Nederlandstaligen (NT1)

(Zakelijk) Nederlands

Wil je je Nederlands verbeteren? Meer handigheid krijgen in het schrijven van e-mails, verslagen, rapporten, betogen of offertes? Ik bied maatwerktrainingen die zich toespitsen op je leervragen. Daarbij betrek ik altijd de context, zoals werk of opleiding.

Opleidingsgerichte taaltraining

Opleidingen hanteren vaak eisen aan het taalniveau, zowel schriftelijk als mondeling. Gerichte taaltraining kan helpen hieraan te voldoen, veelal in combinatie met training in academische of studievaardigheden. Ook bied ik ondersteuning bij het maken van opdrachten, het voorbereiden van presentaties etc.

Eenvoudig schrijven

Heeft je doelgroep problemen met lezen in het Nederlands? Dan helpt het als de communicatie vanuit het bedrijf helder en eenvoudig is. In een interactieve training ga je hiermee aan de slag. Ook gaan we in op de communicatiekanalen: via welke weg krijg je de boodschap zo effectief mogelijk overgebracht?

Training voor docenten en coaches

Werk je als taaldocent en wil je je graag verder ontwikkelen? Of is er sprake van een groep docenten of coaches met een vergelijkbare vraag? Ik bied trainingen aan over onder andere de volgende onderwerpen:

  • De cursist in beweging. De nieuwe inburgeringseis B1 vraagt om een nog actievere houding van cursisten: de blik naar buiten en de leiding over het eigen leertraject. Hoe begeleid je als docent je cursisten hierin?
  • Het afnemen van een intake. Hoe breng je de leervraag in kaart en bepaal je het niveau van de deelnemer?
  • Het verzorgen van een werkvloergericht traject. Hoe zet je een traject Nederlands op de werkvloer op? Hoe bepaal je de doelen, ontwikkel je materiaal en ontwikkel je toetsen? En op welke manier kweek je draagvlak binnen het bedrijf en zorg je ervoor dat de cursisten ondersteund worden door hun collega's?
  • Hoe stimuleer je als begeleider, coach, vakdocent of praktijkopleider de taalvaardigheid van de deelnemer?
  • Taal- en communicatietraining geven gaat om mensen in beweging krijgen. Hoe zet je je kwaliteiten zo in dat je het beste losmaakt in de ander?
  • Inspelen op emoties bij de deelnemers of in de groep, omgaan met weerstand.

Het trainen van de taalcoaches van Werkvloertaal

Masterclass Nederlands op de werkvloer voor KleurRijker op de NRTO taaltrainersdag

Advies

Het NT2-vak is doorlopend in beweging. Vanuit mijn expertise denk ik graag mee met de ontwikkelingen en uitdagingen waar we als docent voor staan. Zo maak ik deel uit van het expertteam ‘Hoe komen we naar B1?’ De expertmeetings hebben geleid tot inspirerende blogs en interviews die hier zijn te bekijken. Zelf word ik geïnterviewd over ‘De blik naar buiten’: hoe stimuleer je cursisten om zich een woordenschat en taalhandelingen eigen te maken die wellicht buiten hun eigen belevingswereld liggen?

Naast adviseren over docentvaardigheden en materiaalontwikkeling, denk ik graag mee met bedrijven en organisaties over het juiste taalbeleid voor hun medewerkers. Waar liggen de knelpunten, hoe kunnen de medewerkers hun taal zo verbeteren dat zij beter functioneren? En welke rol kunnen management en leidinggevenden vervullen om hun medewerkers hierin zo goed mogelijk te begeleiden? Ik adviseer, begeleid en geef trainingen en workshops voor leidinggevenden en HR-medewerkers.

Opdrachtgevers

Ik werk in opdracht van verschillende (taal)instituten, kenniscentra op het gebied van onderwijs, bedrijven en organisaties. De bedrijfssectoren zijn onder andere zakelijke dienstverlening, zorg en productie. Referenties van opdrachtgevers kan ik verschaffen op aanvraag.

Een deel van mijn cursisten is in de genoemde sectoren werkzaam in uiteenlopende functies. Andere cursisten volgen een opleiding aan MBO, hogeschool of universiteit. En weer andere zijn nieuw in Nederland en leren de taal om daarna vervolgstappen te kunnen zetten.

Lessituaties Language Center Tilburg University

Over Petra

Het trainen in taal en communicatie is mijn passie. Een veelzijdig vakgebied, waarbij de vraag altijd is: hoe stem je je training af op deze deelnemer en zijn of haar leerdoelen?

De start lag in 2002, vanuit een academische opleiding Nederlands en communicatie en een achtergrond in de bedrijfscommunicatie. Mijn opleiding vulde ik aan met de opleiding tot docent NT2, en diverse cursussen in het vakgebied. Later werkte ik acht jaar als senior trainer en projectmanager bij Taalvakwerk. Begin 2015 startte ik als zelfstandige. Naast mijn werk als docent en taalcoach werk ik als docentenopleider bij Fontys lerarenopleiding en ben ik verbonden geweest aan de docentenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Ook ben ik werkzaam als gecertificeerd assessor binnen de EVC-procedure tot competent docent NT2. Verder adviseer ik kenniscentra, taalinstituten, bedrijven en toetsontwikkelaars. Ook werk ik als beoordelaar Staatsexamen I en II voor de bureaus Cito en ICE.

Taal en communicatieve vaardigheden hebben alles met elkaar te maken. Om vernieuwende trainingsvormen te kunnen inzetten, rondde ik in 2015 de opleiding tot Professional Trainer communicatieve vaardigheden af.

Lentjes Training is gevestigd in Breda.


In 2008 werd ik door de beroepsvereniging BV-NT2 uitgeroepen tot NT2-docent van het jaar.

CRKBO-geregistreerd

Lid Beroepsvereniging BVNT2

Gecertificeerd docent.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via onderstaand formulier.